(BARU) Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 1 dan 2 Terbaru 2022 - 2023

Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 1 dan 2 Terbaru 2022 - 2023UKK BAHASA JAWA KELAS 1

A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, ATAU C PADA JAWABAN YANG BENAR!

1. pitik iku sikile jumlahe ana …

a. 2

b. 4

c. 6


2. manuk dara iku mabur nggunakake …

a. sikil

b. buntut

c. lar


3. anak sapi iku arane …

a. piyek

b. kuthuk

c. pedet


4. wedus iku nduwe swara …

a. petok-petok

b. mbek-mbek

c. ngeong-ngeong


5. kewan sing senengane kluruk yaiku …

a. kucing

b. pitik

c. wedus


6. Gula lan madu iku rasane …

a. pahit

b. legi

c. kecut


7. Sing rasane asin yaiku …

a. uyah

b. jeruk

c. pelem


8. andi diparingi hadiah soko bu guru

andi banjur ngucapake …

a. ngapurane

b. sugeng enjang

c. matur nuwun


9. Yen ketemu pak guru wayah sore kudu ngucapake …

a. sugeng dalu

b. sugeng sonten

c. sugen enjang


10. yen arep mlebu omahe wong liyo kudu ngucapake …

a. kulo nuwun

b. matur nuwun

c. nyuwun sewu


11. ibu nembe turu

basa kramane yaiku

a. ibu lagi sare

b. ibu nembe sare

c. ibu nembe siram


12. basa kramane tangan yaiku …

a. suku

b. rikma

c. asta


13. yen ngomong koro wong tuo iku kudu nganggo basa …

a. ngoko

b. krama

c. dolanan


14. bapak nembe tindak

basa ngokone tindak yaiku …

a. mangan

b. lunga

c. bali


15. sing digunakake kanggo ngrungokake yaikut …

a. mripat

b. cangkem

c. kuping


16. mripat iku digunakake kanggo …

a. mangan

b. mikul

c. ningali


17. wong sing sregep sinau iku bakal …

a. pinter

b. sugih

c. ayu


18. yen kepengen awake sehat iku uripe kudu …

a. resikan

b. dolanan

c. mangan terus


19. rini arep mangkat sekolah

rini kudu …. karo wong tuane

a. njaluk sangu

b. pamitan

c. dolanan


20. ani lagi luru godong gedang

rupane godong gedang yaiku …

a. abang

b. putih

c. ijo


Wacanan kanggo nomer 21- 25

budi tangi turu jam lima esuk

sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare

Jam enem budi banjur adus

Sakwise adus budi terus sarapan

Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane

21. sapa sing diterangake ing cerita dhuwur iku …

a. wong tuane budi

b. budi

c. kancane budi


22. budi tangi turu jam …

a. setengah pitu

b. jam enem

c. jam lima


23. sakwise adus budi banjur …

a. pamitan

b. sarapan

c. mangkat sekolah


24. kapan budi pamitan karo wong tuane

a. jam setengah pitu

b. jam enem esuk

c. jam pitu


25. budi mangkat sekolah karo …

a. konco-koncone

b. wong tuane

c. dewekanB. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. Kewan seng swarane ngeong-ngeong yaiku …

2. iwak iku uripe ana ing …

3. basa kramane mripat yaiku …

4. basa kramene lunga yaiku …

5. sikil iku digunakake kanggo …

6. yen pamitan karo wong tuo iku kudu …

7. yen awan iku langite padang. Yen bengi langite dadi …

8. bocah sing ora gelem sinau iku marai …

9. yen dikandani wong tuo iku kudu ….

10. Santi sregep sikatan. Untune dadi sehat lan warnane …


C. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. tulisen basa krama saka angka-angka ing ngisor iki!

a. Siji

b. loro

c. telu

d. papat

e. lima

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. sebutna swarane kewan-kewan ing ngisor iki!

a. Kucing

b. Wedus

c. Pitik

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. sebutna 5 piranti-piranti kanggo masak!

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. sebutna gunane piranti ing ngisor iki!

a. buku

b. wajan

c. topi

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Tulisen basa kramane kalimat ing ngisor iki!

a. ibu lagi adus

b. bapak lagi mangan

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD / MI Kurikulum 2013

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 2

Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 1 dan 2 Terbaru 2022 - 2023


A. JAWABAN

1. a. 2

2. c. lar

3. c. pedet

4. b. mbek-mbek

5. b. pitik

6. b. legi

7. a. uyah

8. c. matur nuwun

9. b. sugeng sonten

10. a. kulo nuwun

11. b. ibu nembe sare

12. c. asta

13. b. krama

14. b. lunga

15. c. kuping

16. c. ningali

17. a. pinter

18. a. resikan

19. b. pamitan

20. c. ijo

21. b. budi

22. c. jam lima

23. b. sarapan

24. a. jam setengah pitu

25. a. konco-koncone

 

B. JAWABAN

1. kucing

2. banyunan

3. paningal

4. tindak

5. mlaku

6. salaman

7. peteng

8. bodo

9. dirungoke

10. putih

C. JAWABAN

1. basa krama saka angka-angka ing ngisor iki:

a. Siji = setunggal

b. loro = kalih

c. telu = tiga

d. papat = sekawan

e. lima = gangsal

2. swarane kewan-kewan ing ngisor iki :

a. Kucing = ngeong-ngeong

b. Wedus = mbek-mbek

c. Pitik = petok-petok / kukuruyuk

3. piranti-piranti kanggo masak :

– wajan

– kompor

– panci

– serok

– priok

– peso

4. gunane piranti ing ngisor iki :

a. buku = kanggo nulis

b. wajan = kanggo masak

c. topi = kanggo nutupi sirah

5. basa kramane kalimat ing ngisor iki :

a. ibu lagi adus = ibu nembe siram

b. bapak lagi mangan = bapak nembe dhahar


Posting Komentar untuk "(BARU) Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 1 dan 2 Terbaru 2022 - 2023"