(BARU) Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 2 Terbaru 2022 - 2023

Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 2 Terbaru 2022 - 2023Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban

A. WENEHANA TANDA PING (X) ING AKSARA A, B, C, UTAWA D SING DIANGGEP BENER!

1. Wong sing penggaweane nambani wong lara arane ….

a. Sopir

b. Dokter

c. Montir

d. Nelayan

2. Dinda arep tuku obat. Panggonan kanggo tuku obat ikut ana ing ….

a. KUA

b. KUD

c. Apotek

d. Polsek

3. Wong sing gelem olahraga iku awake bakal ….

a. Lara

b. Pinter

c. Sehat

d. Penyakiten

4. Diki : “….. kula bade tangklet Pak.”

Pak Rudi : “Arep takon apa Dik?

Tembung kang bener kanggo njangkepi ukara ing duwur yaiku ….

a. Matur suwun

b. Nyuwun sewu

c. Pripun kabare

d. Onten napa ?

5. Dina  : “ ….. sing gelem tak wenehi roti?

Sinta : “Aku Din, aku gelem.”

Tembung pitakon kang bener kanggo njangkepi ukara ing duwur yaiku ….

a. Apa

b. Pripun

c. Ing ngendi

d. Sapa

6. Pembarepe pandhawa yaiku raden ….

a. Janaka

b. Nakula

c. Werkudara

d. Punthadewa

7. Raden Janaka iku kasatiyan ana ing ….

a. Jodhipati

b. Madukara

c. Ngastina

d. Sawojajar

8. Ing ngisor iki sing ora kalebu punakawan yaiku ….

a. Semar

b. Nakula

c. Gareng

d. Petruk

9. Pakdhe lagi bali saka Semarang

Ukara ing dhuwur basa kramane yaiku ….

a. Pakdhe nembe tindak saking Semarang

b. Pakdhe nembe wangsul menyang Semarang

c. Pakdhe nembe rawuh menyang Semarang

d. Pakdhe nembe wangsul saking Semarang

10. Simbah nembe gerah waja.

Gerah waja tegese ….

a. Lara mripat

b. Sirahe lara

c. Lara untu

d. Lara weteng

11. Papan panggonan kanggo mandek kapal yaiku ….

a. Pelabuhan

b. Bandara

c. Staisun

d. Terminal

  

12. Wong seng penggaweane ngelakokake sepur diarani ….

a. Nahkoda

b. Masinis

c. Sopir

d. Pilot

13. Papan panggonan kanggo tuku karcis yaiku ….

a. Kondektur

b. Loket

c. Lobi

d. Teras

14. Bocah – dudung – Kang – iku – sinau – sregep

Urutan kang bener saka ukara ing dhuwur yaiku ….

a. Dudung bocah iku sregep kang sinau

b. Bocah dudung iku kang sregep sinau

c. Kang dudung bocah sregep sinau iku

d. Dudung iku bocah kang sregep sinau

 

15. Penggaweane bocah kang sekolah yaiku ….

a. Nymabut gawe

b. Sinau tenanan

c. Golek duwit

d. Dolanan layangan

16. Ukara ing ngisor iku sing kalebu ukara pitakon yaiku ….

a. Jipukna bukuku iku!

b. Simbah lagi lunga pasar.

c. Sapa sing durung tekan kene?

d. Bukakna lawang ngarep iku!

17. Tukokno beras nang tokone Pak Rudi!

Ukara ing dhuwur iku kalebu ukara ….

a. Pitakon

b. Andahan

c. Tanggap

d. Pakon

18. Kacamata yen ditulis jawa yaiku ….

a.  

b.

 

c.  

d.  
19.  

Tulisan Jawa ing dhuwur iku unine ….

a. Tuku gula

b. Luru gula

c. Tuku sega

d. Luru sega

20. Santi iku bocah sing sregep sinau. Kosok baline sregep yaiku ….

a. Pinter

b. Keset

c. Sopan

d. Meneng


 Wacanan kanggo nomer 21 – 23

    Dina senin wingi Sofa dolanan layangan mbi Rudi lan Wawan. Cah telu iku dolanaan layangan ana ing ratan. Saking senenge dolanan, ujug-ujug ana mobil sing lewat banter. Bocah telu iku ameh ketabrak. Nanging sopir mobile untung wae iso mandekake mobile kanthi cepet. Sahingga cah telu iku ora ana sing ketabrak. Bocah telu iku langsung diseneni pak sopire. Dikandani nek dolanan layangan ora oleh nang ratan.

21. Sapa sing dolanan layangan nang ratan ?

a. Sofa

b. Wawan

c. Rudi

d. Sofa, Rudi lan Wawan

22. Kenapa Pak Sopir nyeneni Sofa, Rudi lan Wawan?

a. Sebabe mobile rusak kena layangan.

b. Sebabe cah telu iku dolanan layangan nang ratan

c. Sebabe pak sopire kena bolah layangan

d. Sebabe nang ratan ora ana mobil lewat

23. Yen dolanan layangan iku becike ana ing ….

a. Ratan sepi

b. Ratan cilik

c. Tengah sawah

d. Lapangan

24. Kembang jagung iku arane jeprak. Yen kembang jambu arane ….

a. Mayang

b. Karuk

c. Pentil

d. Gadhing

25. Anak kebo arane gudel. Yen anak gajah arane ….

a. Cempe

b. Gogor

c. Bledug

d. PedetB. JAWABEN PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI BENER!

1. Basa kramane rambut yaiku ….

2. Pak Parjo kudanan nganti teles kebes.

Tembung teles kosok baline yaiku ….

3. Raden Werkudara iku satriya ing ….

4. Staisun iku panggonan kanggo mandek ….

5. Wong sing penggawenae ngelakokake wayang yaiku ….

6. Sapu iku piranti sing digunakake kanggo ….


7. Kembang blimbing arane ….

8. Anak bebek arane ….

9. Latare lagi (sapu) Sinta

Tembung ing njero kurung iku benere yaiku ….

10.

 

unine yaiku ….


C. JAWABEN PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI BENER!

1. Tulisen 3 tuladha ukara pitakon!

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Gawehana 3 tuladha ukara pakon!

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Lurokake basa krama saka tembung ing ngisor iki!

a. Sirah

b. Mata

c. Tangan

d. Sikil

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Tulisen ukara ing ngisor iki nganggo aksara jawa!

a. Ana sapi siji lagi mangan

b. Duwi diparingi sangu ibune

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Owahana ukara ing ngisor iki dadi ukara tanggap!

a. Bapak lagi nandur pari

b. Ibu lagi nyirami kembang

c. Anam lagi gawe layangan

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 2 Terbaru 2022 - 2023

Kunci Jawaban Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 2 Terbaru 2022 - 2023

A. JAWABAN

1. b. Dokter

2. c. Apotek

3. c. Sehat

4. b. Nyuwun sewu

5. d. Sapa

6. d. Punthadewa

7. b. Madukara

8. b. Nakula

9. d. Pakdhe nembe wangsul saking Semarang

10. c. Lara untu

11. a. Pelabuhan

12. b. Masinis

13. b. Loket

14. d. Dudung iku bocah kang sregep sinau

15. b. Sinau tenanan

16. c. Sapa sing durung tekan kene?

17. d. Pakon

18. d.  

19. a. Tuku gula

20. b. Keset

21. d. Sofa, Rudi lan Wawan

22. b. Sebabe cah telu iku dolanan layangan nang ratan

23. d. Lapangan

24. b. Karuk

25. c. Bledug

B. JAWABAN

1. Rikma

2. Garing

3. Jodhipati

4. Sepur

5. Dhalang

6. Resik-resik

7. Maya

8. Meri

9. Disapuni

10. Lunga SurabayaC. Kunci Jawaban Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD / MI


1. 3 Tuladha ukara pitakon :

– Sapa jenengmu?

– Lagi gawe apa koe?

– Kapan olehmu bali saka Surabaya?

2. 3 Tuladha ukara pakon :

– Jipukna sepeda kae!

– Tutupen lawang kui!

– Gawekna gambar gunung!

3. Basa krama saka tembung :

a. Sirah = Mustaka

b. Mata = Netra

c. Tangan = Asta

d. Sikil = Suku


Posting Komentar untuk "(BARU) Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 2 Terbaru 2022 - 2023"